top of page

Gönderim , Satış sözleşmesi ve Gizlilik politikaları

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

  1. ‘ALICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "ALICI" olarak anılacaktır)

AD- SOYAD:
ADRES:

  1. ‘SATICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "SATICI" olarak anılacaktır)

AD- SOYAD: Dolunay GÜNDÜZ (Anatolianfabrics)
ADRES: MAHMUTBEY MAH. 2638. SK. NO: 30 İÇ KAPI NO: 8

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2.TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

BAKAN : Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,

BAKANLIK : Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,

KANUN : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

YÖNETMELİK : Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)

HİZMET : Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu ,

SATICI : Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,

ALICI : Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

SİTE : SATICI’ya ait internet sitesini,

SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

TARAFLAR : SATICI ve ALICI’yı,

SÖZLEŞME : SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

MAL : Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

3.KONU

İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4. SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı
Adres
Telefon
Faks
Eposta

5. ALICI BİLGİLERİ

Teslim edilecek kişi
Teslimat Adresi
Telefon
Faks
Eposta/kullanıcı adı

6. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan

Adres
Telefon
Faks
Eposta/kullanıcı adı

7. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

1. Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

7.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

 

Ürün Açıklaması

Adet

Birim Fiyatı

Ara Toplam
(KDV Dahil)

 

 

 

 

Kargo Tutarı

 

 

 

Toplam :

 

 

Ödeme Şekli ve Planı

Teslimat Adresi

Teslim Edilecek kişi

Fatura Adresi

Sipariş Tarihi

Teslimat tarihi

Teslim şekli

 

7.4.  Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.

8. FATURA BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan

Adres
Telefon
Faks
Eposta/kullanıcı adı
Fatura teslim :Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte 
teslim edilecektir.

9. GENEL HÜKÜMLER

9.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI' ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI' nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

9.3. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

9.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

9.6. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.7. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.8. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.9. SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

9.10. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

9.11. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

9.12. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

9.13. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

9.14. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

9.15. SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

9.16. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

10. CAYMA HAKKI

10.1. ALICI; mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

10.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 

a) 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

b) İade formu,

c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

e) ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir. 

f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

11. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan vedoğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar,ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması daYönetmelik gereği mümkün değildir.

Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.


 


 

12. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder

13. YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır: 

28/05/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:

a) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. Maddesi gereği değeri 2.000,00 (ikibin) TL’nin altında olan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine,

b) Değeri 3.000,00(üçbin)TL’ nin altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine,

c) Büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise değeri 2.000,00 (ikibin) TL ile 3.000,00(üçbin)TL’ arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılmaktadır.
İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

14. YÜRÜRLÜK

ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

SATICI:

ALICI:

TARİH:

Web sitesi gizlilik politikası

 
Dolunay gündüz ("Şirket"), internet sitesini ziyaret eden kişilerin paylaşmış olduğu
bilgilerin gizliliğini sağlamayı ilke olarak kabul etmiştir. Bu nedenle işbu "Gizlilik
Politikası" kişilerin hangi bilgilerinin, hangi yollarla işlendiğini, bu bilgilerin hukuka
uygun olarak ve vermiş olduğunuz izin kapsamında hangi üçüncü kişiler ile
paylaşıldığını ve Şirket tarafından ne şekilde korunduğunu açıklayarak sizi
bilgilendirmek amacı ile oluşturulmuştur. Ayrıca işbu Gizlilik Politikası çerçevesinde
bu bilgilerin doğruluğunun sizler tarafından nasıl denetlenebileceği ve istendiğinde
Şirketin internet sitesine başvurarak bu bilgilerin silinmesini nasıl
sağlayabileceğiniz belirtilmiştir. Şirket Tarafından kişilere her türlü kanaldan
sunulan tüm hizmetler kısaca "Hizmet" olarak anılacaktır.
Veri Sorumlusu
Kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin isim, soyisim,
doğum tarihi veya telefon numarası gibi her türlü bilgiyi ifade etmektedir.
Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla MAHMUTBEY MAH. 2638. SK. NO: 30 İÇ
KAPI NO: 8 BAĞCILAR/ İSTANBUL Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 4300750358 sicil
numarası ile kayıtlı ve şirket merkezi MAHMUTBEY MAH. 2638. SK. NO: 30 İÇ KAPI
NO: 8 BAĞCILAR/ İSTANBUL adresinde bulunan Dolunay gündüz (Şirket) tarafından
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) başta olmak üzere, ilgili
mevzuat düzenlemeleri ve yetkili otorite kararları/duyuruları ile işbu Gizlilik
Politikası çerçevesinde işlenmektedir.
Şirket, gizliliğinizin ve kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin endişelerinize saygı
duymaktadır. Bu kapsamda Şirket, kişisel verilerinizi KVKK başta olmak üzere
kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm mevzuat hükümlerine uygun şekilde
işlemekte, verilerinizin güvenli şekilde barındırılmasını sağlamakta ve olası hukuka
aykırı erişimlere karşı gerekli tüm güvenlik tedbirlerini almaktadır.
İşbu Gizlilik Politikası metni, Şirket tarafından aşağıda belirtilen kanallar vasıtası ile
hangi kişisel veri kategorilerinizin toplandığı ve hangi süreçler ve amaçlarla
işlendiği, hangi alıcı gruplarına aktarıldığı, kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin
haklarınızı ve veri sorumlusu olarak Şirketin aydınlatma yükümlülüğü kapsamında
sizleri bilgilendirmesi gereken diğer açıklamaları içermektedir.
Gizlilik Politikasının Kapsamı ve Toplanan Veriler
Belirli bir kişiye ait kullanılacak ve işlenecek bilgiler, yalnızca bu kişinin kendi
istemiyle veri girmesi veya bu hususta açıkça muvafakat vermesi halinde
2/7
mümkündür. Veri girilmesi veya bu konuda açıkça muvafakat verilmesi, kişinin
aşağıda belirtilen şartlar ile mutabık olduğunun göstergesidir. İnternet sitesi ziyaret
edildiğinde bazı bilgiler internet sitesi sunucularında depolanır.
Bu veriler şu şekilde olabilir:
- İsim
- Soyisim
- Adres
- Posta kodu
- E-mail
- Telefon/Fax numarası
- Cinsiyet
- Doğum tarihi
Bu veriler doğrultusunda site kullanıcısı hakkında birtakım sonuçlar çıkarılır. Ancak
bu kişisel veriler sadece anonim olarak kullanılabilir. Bu verilerin dışarıdan bir
hizmet sağlayacısına aktarılması durumunda veri güvenliğine ilişkin mevcut yasal
düzenlemeler çerçevesinde aktarılması için gerekli işlemler gerçekleştirilir.
Kendi isteğiniz ile kişisel bilgilerin verilmesi halinde Şirket, bu bilgileri yasada
öngörülen veya kullanıcının kabul beyanında belirtilen sınırlamalar çerçevesinde
kullanacağını ve bu çerçevede işleme tabi tutacağını veya aktarılacağını taahhüt
eder.
Kişisel verilerin ve çerezlerin kullanım amaçları aşağıda listelenmiştir:
- Kullanıcıların deneyimlerini özelleştirme
- Web sitelerine erişim
- Kullanıcılarla iletişimin sağlanması
- Rekabet
- Reklam ve pazarlama
- Analizler ve pazar araştırması yapma
3/7
- İnternet sitesini yönetme ve kayıt tutma
Sunulan hizmetin bir parçası olarak Şirket, hizmet alan kişilere ilişkin bilgileri işbu
Gizlilik Politikası kapsamında elde edilebilir ve aktarabilir. Bu tür bilgi aktarımları,
üçüncü kişiler tarafından belirlenen şartlara ve üçüncü kişiler ile mevcut
sözleşmelere ve yürürlükteki mevcut yasal mevzuata uygun olarak yapılır. Bu
Gizlilik Politikası, bilgi aktarımı yapılan üçüncü kişilerin gizlilik uygulamalarını
yansıtmamaktadır ve onların gizlilik politikalarından veya uygulamalarından Şirket
sorumlu değildir. İşbu Gizlilik Politikası Şirketin kendi kontrolü dışındaki
uygulamalar tarafından toplanılan bilgiler, üçüncü taraflara ait internet siteleri ve
platformlar tarafından toplanılan bilgiler, üçüncü taraflarca Şirket internet
sitesindeki bağlantılar üzerinden toplanan bilgiler veya Şirketin sponsor olduğu
veya katıldığı üçüncü taraf internet siteleri üzerindeki başlıklar, kampanyalar ve
diğer reklam veya tanıtımları kapsamamaktadır. Üçüncü tarafların kendi internet
siteleri yoluyla topladığı, sakladığı ve kullandığı kişisel verilere yönelik yapılan
işlemlerden Şirket sorumlu değildir.
Çocukların Gizliliği
İnternet sitemizde 18 yaşının altındaki çocuklardan bilerek veri toplamamaktadır.
Eğer 18 yaşının altındaysanız lütfen Hizmetleri kullanarak herhangi bir kişisel
verinizi paylaşmayınız. Bu noktada çocukların veli veya vasilerinin işbu Gizlilik
Politikasının uygulanması konusunda çocuklarını kişisel verilerini paylaşmamaları
konusunda eğiterek yardımları beklenmektedir.
Çerez Kullanımı
Şirket, anılan kişisel verilerden bazılarını teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-cookie)
kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte
saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına gönderdiği küçük
metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve
tercihleri saklayarak İnternet'in kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası,
internet sitesini kaç kişinin kullandığını, bir kişinin internet sitesini hangi amaçla,
kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıklarını belirten istatistiksel bilgileri elde
etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak
reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte
veya e-postalardan veri veya başka herhangi bir kişisel veri almak için
tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder
biçimde tasarlanmıştır, fakat kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının
gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak
biçimde ayarları değiştirebilirler. Bu ayar değişikliğinden kaynaklanan herhangi bir
kusurlu çalışma tarafımıza atfedilmemelidir.
4/7
İnternet sitesinde kullanılan çerezler şu şekildedir:
- Sitedeyken ziyaret edilen diğer sitelerin adları
- İnternet sitesini bulmak amacı ile kullanılan kelimeler
- İnternet servisi sağlayıcısının ismi
- IP adresi ve/veya konumu
- Erişim sağlayan bilgisayarın işletim sistemi
Online Alışveriş İçin Gereken Veriler
Şirket, internet sitesi üzerinden yaptığınız ürün alışverişlerde güvenliğinizi
önemsemektedir. Bu nedenle kredi kartı bilgileriniz sadece sipariş işlemi
gerçekleştirilirken kullanılır ve veri tabanında kayıtlı olarak tutulmaz.
Diğer İnternet Sitelerine Verilen Bağlantılar
Şirket internet sitesi, içeriğinde üçüncü kişilere ait internet sitelerine yönlendiren
bağlantılar/linkler içerebilecek olup işbu Gizlilik Politikası bu internet siteleri için
geçerli değildir. Şirket bu internet sitelerine ilişkin herhangi bir sorumluluk kabul
etmemektedir.
Sosyal Medya
Şirket internet sitesi üretilen ürünlerin sosyal medya ağlarında paylaşılabilmesi için
bazı sosyal medya ağlarına gömülü şekilde bağlantı vermektedir. Bu bağlantılı
hizmetler yalnızca onay verilmesi durumunda çalışmakta olup bu sosyal medya
bağlantılarının amacı site içeriklerinin görüntülenmesi ve istenildiğinde
arkadaşlarınızla ve yakınlarınızla paylaşabilmenizdir. Bu yönlendirilen sosyal
medya ağlarıyla ilgili veri paylaşımı onların sitelerinde ilan ettikleri gizlilik
politikalarına tabidir. Bu gizlilik politikalarını da incelemeniz önem taşımaktadır.
Bilgi Güncelleme ve Değişiklik
Şirket, gizlilik veri koruma prensiplerini güncel tutmak ve ilgili mevzuata uygun
hale getirmek için işbu Gizlilik Politikası'nın içeriğini dilediği zaman değiştirebilir.
Değişen Gizlilik Politikası Şirket internet sitesinde ilan edilir. Gizlilik Politikası'nın
güncel haline anatolianfabrics.com adresinden sürekli olarak ulaşmanız
5/7
mümkündür. İşbu Gizlilik Politikası'nın değiştirilmesinden sonra Şirketin hizmet
veya uygulamalarını kullanmaya devam etmeniz halinde yapılan değişiklikleri kabul
ettiğiniz varsayılır. Şirketin değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri internet
sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.
İşlenen Kişisel Veri Kategorileri ve Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Paylaşılan kişisel veriler müşterilere verilen hizmetlerin gereklerini, sözleşmenin ve
teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sunulan ürün ve hizmetlerimizi
geliştirebilmek için; kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda,
talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu
görevlilerine bilgi verebilmek için; üyelerimize geniş kapsamda çeşitli imkanlar
sunabilmek için veya bu imkanları sunabilecek kişi ve kurumlarla yasal çerçevede
paylaşabilmek için; reklam tercihlerini analiz etmek için 6698 sayılı KVKK ve ilgili
ikincil düzenlemelere uygun olarak işlenecektir.
Verileri Saklama Süresi
Üye olurken doğrudan paylaşılan veriler üyelik süresinin devamı boyunca
saklanmaktadır. Kampanyalardan haberdar olmak için abone olunan bültenlere
abonelik devam ettikçe paylaşılan veriler saklanmaktadır.
Kişisel Verilerin Ne Şekilde İşlenebileceği
6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanunu (KVKK) uyarınca, Dolunay gündüz ile
paylaşılan kişisel veriler, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veya herhangi bir
veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde
edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek kısacası
veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızca
işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem
"kişisel verilerin işlenmesi" olarak kabul edilmektedir.
Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Üçüncü Kişi Veya Kuruluşlar Hakkında
Bilgilendirme
Yukarıda belirtilen amaçlarla, Dolunay gündüz ile paylaşılan kişisel verilerin
aktarılabileceği kişi ve kuruluşlar; ana hissedarlar, hissedarlar, reklam verenler,
doğrudan veya dolaylı yurtiçi/ yurtdışı iştiraklerimiz; başta Dolunay gündüz
altyapısını kullanan üye firmalar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet
ile ilgili kişi ve kuruluşlar olmak üzere, faaliyetlerimizi yürütmek üzere veya Veri
İşleyen sıfatı ile hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları,
6/7
yurtiçi/yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. kişiler ve kuruluşlardır. Mahkemelerden gelen
bağlayıcı taleplere yönelik olarak hukuki yükümlülüklerimiz dahilinde verileriniz
istisnai olarak resmi kurumlarla paylaşılabilecektir.
KVKK Yürürlüğe Girmeden Önce Elde Edilen Kişisel Veriler
Dolunay gündüz internet sitesinde KVKK'nın yürürlük tarihi olan 07.04.2016
tarihinden önce depolanan kişisel veri bulunmamaktadır.
Veri Sahibinin Hakları
Veri sahibi verilerine erişim hakkını her zaman kullanabilir. Buna ek olarak ilgili
şartların yerine getirilmesi durumunda KVKK madde 11'de düzenlenen haklar ve
aşağıda belirtilen haklar kullanılabilir.
Düzeltme hakkı,
Silme hakkı,
İşlemeyi kısıtlama hakkı,
Yetkili veri koruma denetim kurumu üzerinden bir şikayet oluşturma hakkı,
Veri taşınabilirliği hakkı.
Kişisel verilerin, Şirketin kanuni bir faydaya sahip olduğu zeminde işlenmesine
ilişkin faaliyetler söz konusu olduğunda, içinde bulunulan özel durum sonucunda
oluşan gerekçeler dolayısıyla, veri sahibi kişisel verilerin işlenmesine itiraz hakkına
sahiptir. Şirket, verilerin işlenmesine ilişikin olarak koruması gereken çıkarların,
hakların ve özgürlüklerin üzerinde yer alan önemli bir gerekçe olduğunu
kanıtlayamadığı veya bu işlem kanuni hak taleplerde bulunmak, bu talepleri
kullanmak veya savunmak gibi amaçlara hizmet ettiği sürece Şirket verilerin
işlenmesini durduracaktır.
Kişisel verilerin işlenmesine onay verilmesi halinde onayın geri çekilmesi imkanı
vardır.
Kanun kapsamında, kişisel verileriniz ile ilgili her türlü talep, şikayet ve
önerilerinizi, kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile
aşağıdaki adresimize ulaştırabilir veya güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle
Şirketimizin iletisim@anatolianfabrics.com kayıtlı elektronik posta adresine
gönderebilirsiniz.
Adresimiz:
MAHMUTBEY MAH. 2638. SK. NO: 30 İÇ KAPI NO: 8
7/7
BAĞCILAR/ İSTANBUL

bottom of page